Tobaksfria nikotinprodukter

Egenkontrollprogram för tobaksfria nikontinprodukter

Egenkontrollprogram för detaljhandeln.

Blanketten hittar du här

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll med beskrivning av dina rutiner.

Blanketten hittar du här