Tobaksfria nikotinprodukter

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll med beskrivning av dina rutiner.

Blanketten hittar du här