Tobak

Ansökan tillstånd – Partihandel

Blankett för ansökan om tobak i partihandeln. När du skickar in ansökan ska du bifoga finansieringsplan.

Blanketten hittar du här

Ansökan tillstånd – Detaljhandel

Blankett för ansökan om tobak i detaljhandeln. När du skickar in ansökan ska du bifoga egenkontrollprogram och finansieringsplan.

Blanketten hittar du här

Anmälan om ändring – Detaljhandel

Blanketten hittar du här

Anmälan om ändring – Partihandel

Blanketten hittar du här

Anmälan om upphörande – Detaljhandel

Blanketten hittar du här

Anmälan om upphörande – Partihandel

Blanketten hittar du här