Alkohol

Ansökan utökad serveringstid vid enstaka tillfällen

Blanketten hittar du här

Ansökan om stadigvarande alkoholtillstånd_serveringstillstånd

Ansökningsblanketten heter "Information om hur du ansöker om stadigvarande tillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten". Läs igenom sida 1-4 som handlar om de grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Ansökan börjar på sid 5.

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande. Även provsmakning kan räknas som stadigvarande, men då krävs det att varje provsmakningstillfälle anmäls i förväg.

Blanketten hittar du här

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd__serveringstillstånd

Blankett för anmälan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker. Läs information och anvisning om hur du ansöker på sida 1-3. Ansökan börjar på sida 4.

Blanketten hittar du här

Anmälan om betydande förändringar__serveringstillstånd

Blanketten hittar du här

Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen

Blanketten hittar du här

Ansökan om provsmakning

Blanketten hittar du här

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Blanketten hittar du här

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap serveringstillstånd

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap med information om hur du ansöker. Läs anvisningar sida 1-2. Ansökan börjar på sida 3.

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap