Alkohol

Servering – Lokal vid catering, kryddning, provsmakning

Använd denna blankett för anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622.

Anmälan om lokal vid catering, kryddning, provsmakning

Servering – Gemensamt utrymme

Ansökan för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter.

Varje sökanden ska ha ett eget serveringstillstånd för att få ansökan om gemensamt serveringsutrymme.

Alla tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Ansökan- gemensamt serveringsutrymme

Servering – Utökad tid vid enstaka tillfällen

Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen. Skicka in senast 10 dagar före sökt serveringstillfälle/n.

Om du ska ordna dans eller annat evenemang som kräver tillstånd enligt ordningslagen ska du även skicka med det beslutet. För information hur du söker tillstånd enligt ordningslagen kontakta Polisen om ansökan tillstånd enligt ordningslagen.

Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen

Serveringstillstånd – Betydande förändringar

Blankett för anmälan om betydande förändring, exempelvis när det sker ändringar i ägar- eller styrelseförhållanden.

Anmälan om betydande förändringar i serveringstillståndet

Serveringstillstånd – Provsmakning

Du som är partihandlare eller tillverkare och vill erbjuda provsmakning ska ansöka om tillstånd enligt alkohollagen.

Ansökan om provsmakning - serveringstillstånd

Serveringstillstånd – Stadigvarande

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande.

Läs igenom anvisning om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Ansökan börjar på sid 4. Bifoga finansieringsplan, kassaregister, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan personal med serveringsansvar.

Ansökan om serveringstillstånd

Serveringstillstånd – Tillfälligt

Blankett för ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Serveringstillstånd – Ändring av stadigvarande

Blankett för ansökan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker. Läs information och anvisning om hur du ansöker. Ansökan börjar på sida 3. Bifoga finansieringsplan och anmälan personal med serveringsansvar.

Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd

Serveringstillstånd – Tillfälligt för slutet sällskap

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap med information om hur du ansöker. Läs anvisningar sida 1-2. Ansökan börjar på sida 3. Bifoga finansieringsplan och anmälan personal med serveringsansvar,

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Upphörande av serveringstillstånd

Blankett för att anmäla att du upphör med servering av alkohol.

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd