Alkohol

Lokal vid catering, kryddning, provsmakning – serveringstillstånd

Använd denna blankett för anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622.

Anmälan om lokal vid catering, kryddning, provsmakning

Gemensamt utrymme för servering

Ansökan för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter.

Varje sökande ska ha ett eget serveringstillstånd för att få ansökan om gemensamt serveringsutrymme.

Alla tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Ansökan- gemensamt serveringsutrymme

Tillfällig utökning i ett gällande serveringstillstånd

Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen. Skicka in senast 10 dagar före sökt serveringstillfälle/n.

Om du ska ordna dans eller annat evenemang som kräver tillstånd enligt ordningslagen ska du även skicka med det beslutet. För information hur du söker tillstånd enligt ordningslagen kontakta Polisen om ansökan tillstånd enligt ordningslagen.

Ansökan om tillfällig utökning i ett gällande serveringstillstånd

Betydande förändringar i serveringstillstånd

Blankett för anmälan om betydande förändring, exempelvis när det sker ändringar i ägar- eller styrelseförhållanden.

Anmälan om betydande förändringar i serveringstillståndet

Serveringstillstånd för provsmakning

Du som är partihandlare eller tillverkare och vill erbjuda provsmakning ska ansöka om tillstånd enligt alkohollagen.

Ansökan om provsmakning - serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande.

Läs igenom anvisning om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Ansökan börjar på sid 4. Bifoga finansieringsplan, kassaregister, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan personal med serveringsansvar.

Ansökan om serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid enstaka tillfällen till allmänheten.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Ändring av stadigvarande serveringstillstånd

Blankett för ansökan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker. Läs information och anvisning om hur du ansöker. Ansökan börjar på sida 2.

Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap med information om hur du ansöker. Läs anvisningar sida 1-2. Ansökan börjar på sida 3. Bifoga finansieringsplan och anmälan personal med serveringsansvar,

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Upphörande av serveringstillstånd

Blankett för att anmäla att du upphör med servering av alkohol. Kom ihåg att fylla i och lämna in restaurangrapporten i samband med att du skickar in anmälan.

Anmälan att serveringstillstånd upphör