Aktuellt

Information om ny taxa för 2017

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsynsansvar över verksamheter inom miljö- och hälsoskydd. För vår tillsyn tar vi ut en avgift som motsvarar den tid vi lägger ner på denna. Vi har som kommunal verksamhet inte rätt att ta ut en större avgift än våra kostnader för tillsynen.


Genom att vi har fått ökade kostnader i vårt arbete har taxan för 2017 inom miljö- och hälsoskyddstillsynen justerats från 1 020 kronor till 1 150 kronor per timme och inom livsmedelskontrollen justerats från 1 275 kronor till 1 360 kronor per timme.


Uppdaterad: 2017-01-11 _____________________________________________________________________________

Information om avlopp i kretslopp

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har påbörjat ett arbete mot mer kretsloppsanpassade avlopp i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun.

Läs mer om det här

Uppdaterad: 2016-12-09

_____________________________________________________________________________

Nedskräpning

Om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning.

Om du har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall. Kontakta oss på förbundet eller din kommuns bygglovsavdelning. 

Uppdaterad: 2016-04-29