Aktuellt

Ledig tjänst till Landsbygdsavdelningen

Landsbygdsavdelningen söker en vikarierande miljöinspektör inom avloppstillsynen. Inriktningen på tjänsten kommer framförallt vara inom inventering, tillsyn och handläggning av avloppsärenden. Du kommer arbeta tillsammans med trevliga kollegor som har stor kompetens och mycket engagemang inom avdelningens olika ansvarsområden. Läs annonsen här Uppdaterad: 2017-04-27

_____________________________________________________________________________

Ledig tjänst till Miljöskyddsavdelningen

Vi söker en miljöinspektör till miljöavdelningen. Du kommer att arbeta i ett kunnigt och trevligt gäng med tillsyn inom olika typer av miljöfarliga verksamheter.Läs annonsen här
Uppdaterad: 2017-04-27 _____________________________________________________________________________

Ny hemsida under utveckling

Förbundet arbetar just nu med att ta fram en helt ny hemsida som beräknas vara färdig i början av sommaren. Vi kommer prioritera den nya hemsidan framför dagens hemsida och ber därför om förståelse att ändringar sker med längre mellanrum.
Uppdaterad: 2017-03-23 _____________________________________________________________________________

Eldning av trädgårdsavfall

Under våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag,samt under valborgsmässoafton. Du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som orsakar stora mängder rök.Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller köras till en återvinningscentral. En mindre mängd torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är dock undantagetfrån förbudet under några specifika veckor på året. Det gäller under förutsättning att eldningen inte orsakar störningar på omgivningen och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.Övrig tid får du inte elda trädgårdsavfall. Det har ingen betydelse om du har en eldningstunna, eftersom skälet till begränsningen är att röken upplevs som störande. Bestämmelserna är likadana i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. I områden utanför detaljplan och i glesbebyggda områden med färre än tio bostadshus är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider. Eldningen får dock inte orsaka några störningar på omgivningen. Kontakta vår servicetelefon på 08-606 7300 för mer information.
Uppdaterad: 2017-03-07 _____________________________________________________________________________

Resultatet av 2016 års tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö och Nynäshamn är nu sammanställt

Projektrapporterna för 2016 och mer information om vår tillsyn hittar du under tillsyn av enskilda avlopp i Nynäshamn och Tyresö. För mer information är du välkommen att kontakta vår avloppstelefon på telefon 08-606 73 00.
Uppdaterad: 2017-03-01 ________________________________________________________

Information om ny taxa för 2017

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsynsansvar över verksamheter inom miljö- och hälsoskydd. För vår tillsyn tar vi ut en avgift som motsvarar den tid vi lägger ner på denna. Vi har som kommunal verksamhet inte rätt att ta ut en större avgift än våra kostnader för tillsynen.


Genom att vi har fått ökade kostnader i vårt arbete har taxan för 2017 inom miljö- och hälsoskyddstillsynen justerats från 1 020 kronor till 1 150 kronor per timme och inom livsmedelskontrollen justerats från 1 275 kronor till 1 360 kronor per timme.


Uppdaterad: 2017-01-11 _____________________________________________________________________________

Information om avlopp i kretslopp

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har påbörjat ett arbete mot mer kretsloppsanpassade avlopp i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun.

Läs mer om det här

Uppdaterad: 2016-12-09

_____________________________________________________________________________

Nedskräpning

Om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning.

Om du har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall. Kontakta oss på förbundet eller din kommuns bygglovsavdelning. 

Uppdaterad: 2016-04-29