Aktuellt

Vi vill bli fler!

2021-11-22Vår hälsoskyddsenhet med avdelningschef Malin i spetsen  söker förstärkning. Tjänsten omfattar arbete med hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagstiftningen....Läs mer

Information till verksamheter som behandlar avfall

2021-11-17Den som behandlar avfall och omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 §§ i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska lämna in en ny anmälan i enlighet med vad som...Läs mer

Vi finns på LinkedIn

2021-11-02Här lägger vi upp aktuell information om vad som händer på förbundet, utbildningssatsningar och lediga tjänster. Varmt välkoma att få en inblick i vardagen hos oss...Läs mer

Lättnader i restriktioner den 29 september

2021-09-08För dig som verksamhetsutövare innebär lättnaderna bland annat att: Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster...Läs mer

Ändrad anmälningsplikt för hygienlokaler sedan 1 juli

2021-08-30Anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av...Läs mer

Afrikansk svinpest

2021-07-02Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och...Läs mer

Avrådan från att äta insjöfisk

2021-06-27Fisk från åtta av stadens sjöar och vattendrag överskrider  miljökvalitetsnormen på 9,1 mikrogram PFOS per kilo fiskmuskel och mot bakgrund av detta samt Efsa:s...Läs mer

Ska du sälja eller köpa ett fritidshus?

2021-05-31Just nu får förbundet många frågor från såväl säljare som spekulanter avseende fritidshus. Cisterner Eldningsveckor Enskilt avlopp Radon  Värmepumpar Har du frågor...Läs mer
1 2 3 5