Aktuellt

Är du vår nya kollega?

2021-01-20Vi söker dig som har kunskap om och vill arbeta med tillsyn av små avlopp, vilket är en stor del av förbundets tillsynsuppdrag. Du kommer bland annat att få arbeta...Läs mer

TIllfällig pandemilag för covid-19

2021-01-11Länsstyrelserna kan besluta om lokala åtgärder, till exempel att stänga en verksamhet. Det blir också möjligt införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen...Läs mer

Brand i avfallsupplag i Botkyrka kommun.

2021-01-07Information om händelsens utveckling finner du via den här länken till Botkyrka kommuns hemsida och  i nyhetsflödet för Södertörns brandförsvarsförbund .  Har du...Läs mer

Nya avfallsregler

2020-12-04Det har införts nya avfallsregler samt skärpning av vissa. Informationsbladen beräknas nå de olika verksamheterna under början av vecka 50. Informationsbladet om...Läs mer

Fortsatt trängseltillsyn

2020-11-13Sedan den 3 november gäller skärpta regler för serveringsställen. Mycket  av sådant som tidigare var rekommendationer har nu blivit krav. Man har också begränsat...Läs mer

Längre handläggningstider

2020-11-04Landsbygdsavdelningen har för tillfället många inkommande ansökningsärenden inom avlopp. Det kan innebära en fördröjning i handläggningen av ärenden. Förbundet kontaktar...Läs mer

Sämre ålderskontroll vid kontrollköp i butikerna hösten 2020 än hösten 2019

2020-11-03Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbunds tillståndsenhet har genomfört kontrollköp av tobak i Tyresö, Nynäshamn och Haninge. Kontrollköpen som gjordes i år visar...Läs mer

Angående skärpta allmänna råd i Stockholms län

2020-10-30Vi uppmanar därför den som vill kontakta oss att göra det per telefon eller epost. Vänd er direkt till er utsedda handläggare, annars till förbundets servicefunktion...Läs mer
1 2 3 5