Aktuellt

Information till fastighetsägare

2021-03-11Förbundet eller kommunen utför aldrig arbeten inne i någon fastighet. Behöver inspektörer från SMOHF eller kommunen komma i kontakt med en fastighetsägare görs det...Läs mer

Branden i Kagghamra

2021-03-10...Läs mer

Förbundet kommer att kontrollera försäljning av bekämpningsmedel under våren

2021-03-08Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar...Läs mer

Nya regler för att motverka trängsel på serveringsställen och på handelsplatser från 1 mars

2021-03-01Från 1 mars gäller att på serveringsställen i gallerior och på handelsplatser får det bara sitta en person vid varje bord. Det ska också precis som tidigare vara...Läs mer

Förlängt alkoholförbud till 2 maj

2021-02-07Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten nuvarande restriktioner. Det innebär att beslutet om det tillfälliga förbudet att servera...Läs mer

TIllfällig pandemilag för covid-19

2021-01-11Länsstyrelserna kan besluta om lokala åtgärder, till exempel att stänga en verksamhet. Det blir också möjligt införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen...Läs mer

Nya avfallsregler

2020-12-04Det har införts nya avfallsregler samt skärpning av vissa. Informationsbladen beräknas nå de olika verksamheterna under början av vecka 50. Informationsbladet om...Läs mer

Fortsatt trängseltillsyn

2020-11-13Sedan den 3 november gäller skärpta regler för serveringsställen. Mycket  av sådant som tidigare var rekommendationer har nu blivit krav. Man har också begränsat...Läs mer
1 2 3 5