Inventering av miljöfarlig verksamhet, Handens industriområde

Läs rapport