Inventering av industriområden, Kalvö, hammarhagen och Nynäshamn, 2010

Läs rapport