Hem > Om oss > Offentlig handling

Offentlig handling

Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att den som vill, har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet.

Allmänna handlingar får alla läsa

Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i förbundets medlemskommuner. Handlingar som är allmänna (offentliga) ska du snabbt få läsa. Tänk på att sekretessbelagda handlingar aldrig är offentliga.

Exempel på handlingar som är allmänna:

  • Anteckningar och avskrifter
  • Notering från telefonsamtal
  • E-post och brev
  • Bilder

Kontakta förbundet via vår servicetelefon eller e-post för att ta del av handlingar.

Servicetelefon: 08 606 73 00
e-post: miljokontoret@smohf.se