Protokoll

Här hittar du protokoll från direktionens senaste möten.

Direktionen, förbundschefen och representanter från förbundets avdelningar träffas flera gånger per år. Dessa möten protokollförs och sparas.

Vill du läsa protokoll från tidigare år kan du kontakta oss.