Anslagstavla

Här hittar du information om kommande direktionsmöten, utskottsmöten för alkohol- och tobaksfrågor och det senaste direktionsprotokollet. Beslutat protokoll kan överklagas inom tre veckor från publiceringsdatumet.

Föredragningslista sätts upp i anslutning till nästkommande direktionsmöte. Protokoll från direktionsmöten hittar du i menyn. Anslagsbevis och nya protokoll sätts upp efter att protokollet är beslutat.

Kallelser

Kallelse utskott för alkohol och tobak 220921

Anslagsbevis och protokoll

Se till vänster.

Möjlighet att överklaga inom tre veckor

Anslagstavlan har direkt rättslig betydelse för att kunna överklaga direktionens beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Du kan lämna in anmälan om överklagan inom tre veckor från det att beslutet anslagits (när taget beslut publicerats på förbundets digitala anslagstavla).

Läs mer om hur du överklagar här