Generellt sett så får du inte elda något avfall enligt miljöbalken. Förbudet gäller alla, både företag och privatpersoner. Det är t.ex. aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likande material. Under eldningsveckorna får dock grenar, kvistar och annat torrt vedartat trädgårdsavfall eldas.

I områden utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det även tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider. Eldningen får inte innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

All eldning förutsätter att det inte råder eldningsförbud enligt räddningstjänsten. Om eldningsförbund råder är det tillåtet att elda en vecka efter det att eldningsförbudet har upphört.