Det finns möjlighet att söka dispens. En anmälan ska göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund minst sex veckor innan eldningen ska ske.