Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta gör du genom att lämna in överklagandet till förbundet. Förbundet måste ha mottagit överklagandet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt ärende inte tas upp. Adressen är: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge.