Blanketter för ansökan och anmälan

Fyll i anmälan/ansökan för hand eller direkt i datorn. Du kan antingen skicka anmälan/ansökan via e-post eller vanlig post.

Blanketterna är sorterade under ämnesområdena i vänstermenyn. Till varje blankett finns en beskrivning om vad den är till för. I vissa fall finns kompletterande bilagor med ytterligare information om vad som behöver bifogas ansökan eller anmälan.

I samband med anmälan och ansökan tillkommer avgift för handläggning av ärendet. Du som är företagare kommer att betala årsavgift eller timavgift för de kontrollbesök vi gör som tillsynsmyndighet. Här hittar du våra taxor.

Skicka blankett och bilagor till

» miljokontoret@smohf.se

» Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge