Uppgift enskild VA-anläggning

I vissa fall kan du behöva redovisa din befintliga avloppsanordning till oss, exempelvis i samband med att du söker bygglov eller att vi fått in ett klagomål. Då kan du använda denna blankett.

Ladda ner