Underrättelse om påträffad förorening

Upptäcker du en förorening ska du genast kontakta Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Eftersom många föroreningar läcker farliga ämnen som även kan spridas vidare, måste vi ha kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen. Det är förbjudet att påbörja sanering av förorenat område utan att först anmäla detta till förbundet.

Ladda ner