Underrättelse om nedläggning av verksamhet

Planerar man att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska det anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i god tid innan nedläggningen sker.

Ladda ner