Tillfällig utökning i ett gällande serveringstillstånd

Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen. Skicka in senast 10 dagar före sökt serveringstillfälle/n.

Om du ska ordna dans eller annat evenemang som kräver tillstånd enligt ordningslagen ska du även skicka med det beslutet. För information hur du söker tillstånd enligt ordningslagen kontakta Polisen om ansökan tillstånd enligt ordningslagen.

Ladda ner