Anmälan om solarieverksamhet

Solarieverksamhet ska anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Observera att förändringar i ägarförhållanden, upphörande av verksamhet eller eventuell flytt av verksamhet också ska anmälas till förbundet.

Ladda ner