Sanering av förorenat område

Blanketten ska användas då förorenade områden ska saneras. Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska åberopas måste du även bifoga en utredning med riskbedömning till anmälan.

Ladda ner