Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap serveringstillstånd

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap med information om hur du ansöker. Läs anvisningar sida 1-2. Ansökan börjar på sida 3.

Ladda ner