Ansökan om stadigvarande alkoholtillstånd_serveringstillstånd

Ansökningsblanketten heter "Information om hur du ansöker om stadigvarande tillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten". Läs igenom sida 1-4 som handlar om de grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Ansökan börjar på sid 5.

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande. Även provsmakning kan räknas som stadigvarande, men då krävs det att varje provsmakningstillfälle anmäls i förväg.

Ladda ner