Information om cisterner

Cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor blir med tiden utsatta för olika slags angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen och brandfarliga vätskor. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.