Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning

Blanketten behövs för att förbundet ska kunna göra en bedömning om det är skäligt eller inte att kräva en kretsloppsanpassad avloppsanordning.

Ladda ner