Anmälan om att cistern tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk anmäler du det till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Avgift för handläggning av anmälan tillkommer, se taxor, miljö, taxebilaga 1. Cisternen ska tömmas och rengöras samt tas bort eller fyllas med sand. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska avlägsnas så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag.

Ladda ner