Miljörapportering biltvätt och reningsanläggning

Uppgifterna i blanketten ska ingå i miljörapporten som ska vara förbundet tillhanda senast den 31 maj året efter det år som rapporten avser. Biltvätt ansluten till reningsanläggning redovisas separat vilket innebär att du får skicka in två miljörapporter, en för biltvätten och en för reningsanläggningen.

Ladda ner