Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde

Hos förbundet ska du anmäla eller ansöka om tillstånd för vissa åtgärder och verksamheter inom vattenskyddsområden. Du måste då visa att åtgärden eller verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Här kan du ladda ner en ifyllnadsbar blankett för anmälan/ansökan.

Ladda ner