Stadigvarande serveringstillstånd

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande.

Läs igenom anvisning om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Ansökan börjar på sid 4. Bifoga finansieringsplan, kassaregister, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan personal med serveringsansvar.

Ladda ner