Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid enstaka tillfällen till allmänheten.

Ladda ner