Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall

Enligt avfallsföreskrifter för Nynäshamns kommun kan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare få rätt att använda gemensam behållare.
OBS! Gäller endast boende i Nynäshamns kommun.

Ladda ner