Ansökan om förlängt hämtningsintervall

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam/latrin samt uppehåll i hämtning av slam, hushållsavfall eller latrin.
OBS! Gäller endast boende i Nynäshamns kommun.

Ladda ner