Ansökan om att hålla orm inom planlagt område

Det krävs tillstånd för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.
I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby. Det finns även ormar som du inte får ha i bostadhus, läs mer under ämnesområdet Djur & lantbruk.

Ladda ner