Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd

Blankett för ansökan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker. Läs information och anvisning om hur du ansöker. Ansökan börjar på sida 3. Bifoga finansieringsplan och anmälan personal med serveringsansvar.

Ladda ner