Ansökan förlängt hämtningsintervall för slam eller latrin/uppehåll i hämtning av slam

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från din slamavskiljare, slutna tank eller ditt minireningsverk. Detsamma gäller för ditt latrinkärl. Du har även möjlighet att ansöka om uppehåll i hämtning av slam från din avloppsanordning. Du behöver i dessa fall ange i blanketten varför du ska få dispens. För kortare uppehåll så lönar det sig oftast inte ekonomiskt att söka dispens.

Bor du i Tyresö kommun så ansöker du om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning hos kommunen.

Ladda ner