Ansökan/anmälan enskild grundvattentäkt

Ska du borra brunn (grundvattentäkt) i Nynäshamn skickar du in en anmälan eller ansökan om tillstånd till förbundet som sedan gör en prövning. Du måste alltid få ett skriftligt beslut av oss innan du anlägger din dricksvattentäkt.

Vi tar ut timavgift för handläggning av ärendet enligt förbundets taxa.

Läs bifogad information om att anlägga grundvattentäkt i Nynäshamn innan du fyller i anmälan/ansökan.

Ladda ner