Upphörande av serveringstillstånd

Blankett för att anmäla att du upphör med servering av alkohol. Kom ihåg att fylla i och lämna in restaurangrapporten i samband med att du skickar in anmälan.

Ladda ner