Lokal vid catering, kryddning, provsmakning – serveringstillstånd

Använd denna blankett för anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622.

Ladda ner