Anmälan om deponering av muddermassor

Deponering av muddermassor söker du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du lägger upp som mest 1000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, men där föroreningsrisken är liten.

Ladda ner