Betydande förändringar i serveringstillstånd

Blankett för anmälan om betydande förändring, exempelvis när det sker ändringar i ägar- eller styrelseförhållanden.

Ladda ner