Anmälan kompostering av matavfall

Det krävs en anmälan till oss om du vill kompostera ditt matavfall. Vissa möjligheter finns till lägre avfallstaxa respektive förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras.

Ladda ner