Naturvård och vattenskyddsområden

Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde

Hos förbundet ska du anmäla eller ansöka om tillstånd för vissa åtgärder och verksamheter inom vattenskyddsområden. Du måste då visa att åtgärden eller verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Här kan du ladda ner en ifyllnadsbar blankett för anmälan/ansökan.

Blanketten hittar du här

Ansökan om dispens tillstånd i naturreservat

Om du vill göra åtgärder och/eller aktiviteter i ett kommunalt naturreservat i Haninge, Tyresö eller Nynäshamns kommun ansöker du om dispens eller tillstånd i denna blankett. För åtgärder och/eller aktiviteter i naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen söker du dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen.

https://www.smohf.se/wp-content/uploads/2022/05/Ansokan-om-dispens-tillstand-i-naturreservat-2022-05-02-sparbar.pdf