Folköl

Anmälan om folköl och egenkontrollprogram

Blankett för anmälan om försäljning av folköl. Skicka med egenkontrollprogram tillsammans med anmälan.

Anmälan om folköl

Avanmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

Blanketten hittar du här