Till dig som äger ett minireningsverk

Minireningsverk kräver återkommande skötsel och kontroll för att reningen ska fungera.

Ansvar och skötsel
Din roll som ägare och verksamhetsutövare är att ansvara för att minireningsverkets funktion och drift kontrolleras regelbundet. Du ska ha den kunskap som behövs för att kunna sköta och kontrollera din avloppsanordning så att dess funktion säkerställs och inte orsakar någon olägenhet.

Anläggningen ska drivas och skötas enligt tillverkarens anvisningar (exempelvis kemikaliepåfyllning och kontroll av larm).

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan minireningsverk

För att få installera ett minireningsverk måste du först ansöka om tillstånd. Likaså om du behöver förändra en befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilda avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma ditt minireningsverk och vad ansökan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 25 oktober, 2019