Spara på vattnet

I Haninge, Nynäshamn och Tyresö är risken för grundvattenbrist störst för dig som har enskild eller gemensam dricksvattenbrunn.

Grundvattennivåerna i Sverige är väldigt låga och det finns risk för grundvattenbrist på grund av för lite nederbörd de senaste två åren. Risken för vattenbrist är större för dig med egen eller gemensam brunn eftersom dricksvattnet tas från grundvattnet. Det är därför viktigt att hushålla med vattnet. Hur mycket vatten du använder kan också påverka tillgången på vatten hos dina grannar. Här är lite tips på vad du kan göra för att spara på ditt vatten:

•Diska inte under rinnande vatten.
•Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan du kör igång dem.
•Vattna gräsmattan och rabatterna med regnvatten som du ex. samlat i tunnor vid stuprören.
•Stäng av kranen när du borstar tänderna, tvålar in dig och tvättar håret.
•Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter. En droppande vattenkran kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år. På ett dygn blir det cirka 55 liter. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.
•Återanvänd bad-, disk- och tvättvatten. Använd en diskho eller balja när du sköljer disk och återanvänd vattnet för att till exempel vattna blommorna.
•Installera snålspolande toaletter, kranar och duschmunstycken. Med ett snålspolande duschmunstycke kan du halvera vattenmängden. För varje minut som kranen rinner går det åt 6 liter vatten.
•Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
•Du inte får fylla din pool eller badtunna med grundvatten från egen brunn.
• Har du en avloppsanläggning som kräver återfyllnad med vatten efter tömning, så använd inte grundvattnet till det.

Risk för salt grundvatten

När uttaget av grundvatten är högre än den mängd grundvatten som bildas, är risken för att salt tränger in i brunnen stor. Det salta vattnet är tyngre än det söta grundvattnet och kan därför pumpas upp om för mycket sött vatten har tagits ut. Saltvatten i din brunn kan ge smakförändringar samt ge korrosion på t.ex. ledningar och varmvattenberedare, vilket kan medföra att metaller fälls ut i dricksvattnet. Att återställa en brunn som fått in saltvatten tar mycket lång tid. Läs gärna mer om saltvatten i brunnen i dokumentet nedan.

Senast uppdaterad: 19 juni, 2018