Du som har egen brunn

Det är ägaren av brunnen som ansvarar för skötseln av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Har du problem med brunnen är det också ditt ansvar att åtgärda detta.

Varför ska du kontrollera ditt dricksvatten?

När du anlagt en ny brunn är det viktigt att du kontrollerar att vattnet är tjänligt genom att ta ett vattenprov. Provet tas när brunnen använts någon månad.

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, därför är det viktigt att du kontrollerar ditt dricksvatten minst var tredje år. Det är extra viktigt att du tar prover på vattnet om det finns småbarn i familjen eftersom små barn är mer känsliga än vuxna för höga halter av vissa ämnen.

Läs mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida och deras broschyr ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”.

Provtagning

Du som är brunnsägare ska vända dig till ett ackrediterat laboratorium för analys av ditt dricksvatten. Du behöver en provtagningsutrustning från analysföretaget, vilket efter beställning skickas hem till dig med instruktioner.

Beställning via SYNLAB
Om du beställer vattenanalys genom SYNLAB (för detta ALcontrol) kan du lämna in ditt dricksvattenprov till Haninge eller Nynäshamns kommuns reception, så skickas det vidare till SYNLAB. Här gör du din beställning brunnsvatten.synlab.se.

Du kan lämna in vattenprover från SYNLAB till kommunen, enligt nedan. Vid storhelger kan andra tider gälla.

  • Tisdagar  8.00-11.30 i Haninge. Proverna lämnas till receptionen i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2.
  • Tisdagar 8.00-14.0 i Nynäshamn. Proverna lämnas till receptionen i Nynäshamns kommunhus, Stadshusplatsen 1.

Du kan även lämna in dina vattenprover på SYNLAB:s inlämningsställen.

Kampanjkod vid beställning av Trygghetspaketet
Beställer du Trygghetspaketet får du 20 % rabatt på priset om du uppger kampanjkoden SMOHF2020. Koden skrivs in i rutan kampanjkod på tredje sidan i beställningen. Koden fungerar året ut.

Läs mer om provtagning och hur du beställer på SYNLAB:s webbplats

Provtagning via Eurofins
Om du beställer vattenanalys genom Eurofins kan du lämna in ditt dricksvattenprov till Tyresö kommuns reception, så skickas det vidare till Eurofins. Läs mer om beställning och inlämningstider på Tyresö kommuns hemsida.

Vad är ett bra dricksvatten?

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du bra information till dig som har en egen brunn. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram två broschyrer med goda råd till enskilda brunnsägare, ”Sköt om din brunn” och ”Att anlägga brunn”.

Vad visar en vattenanalys?

Resultaten på en vattenanalys visar om vattnet är lämpligt som dricksvatten. I en normal vattenanalys ingår undersökning av kemiska egenskaper, (t.ex. järn och salthalt) samt mängd och förekomst av vissa bakterier (t.ex. e-coli, enterokocker). Vill du veta t.ex. halten av radon och uran i vattnet beställer du en utökad analys. Läs mer under provtagning av dricksvatten.

I Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommun finns många fastigheter som ligger kustnära och på öar. I dessa områden kan det finnas problem med saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Här finns information om du har saltvatten i din brunn.

Negativt provsvar

Om provsvaret visar att vattnet är dåligt så ska orsaken till det alltid undersökas. Fundera även på om vattnet är så dåligt att det kan behöva kokas så att ni inte riskerar att bli sjuka. Börja alltid med att ta ett vattenprov till. Om även detta prov visar att vattnet är dåligt så anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen.

Det är vanligt att tätning behöver göras av brunnens övre delar så att inte markvatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från avlopp och då är det avloppet som ska åtgärdas.

För att förbättra kvaliteten kan ibland filter behöva installeras. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Tänk på att filter behöver skötas regelbundet för att fungera bra.

Sanering av brunnen

Tillfälliga föroreningar som innebär att t.ex. ytligt vatten eller organiskt material runnit direkt in i brunnen och orsakat mikrobiologisk tillväxt kan ofta innebära att brunnen måste saneras. Det går i dessa fall att desinficera brunnen genom klorering.

I samband med desinfektionen är det även lämpligt att spola ur brunnen ordentligt för att avlägsna eventuellt material som skulle kunna orsaka framtida bakterieangrepp. Desinficering av enskilda brunn med klorin görs genom att dosera 1 del klorin till 400 delar vatten. Använd följande beräkningssätt för:

Grävda brunnar – Vattenmängd (liter) = 1000 x radien (meter)2 x 3, 14  x vattendjupet (meter). Vattendjupet är avståndet mellan vattenytan och botten på brunnen.

Bergborrade brunnar – Använda nedanstående beräkningsschabloner utifrån dimensionering på brunnen för att beräkna vattenmängden (liter):

  • 4 tums brunn (115 mm): Brunnens vattendjup (meter) x 10
  • 5 tums brunn (140 mm): Brunnens vattendjup (meter) x 15
  • 6 tums brunn (165 mm): Brunnens vattendjup (meter) x 20

Fyll upp ledningarna fram till husets alla kranar och låt stå i ett dygn. Låt sedan vattnet flöda genom kranarna tills det blir klorfritt. Det känns på lukt och smak. Vattnet kan smaka och lukta lite klor en kort tid efter kloreringen.

Senast uppdaterad: 30 mars, 2020