Vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra kvalitet på dricksvattnet är viktigt för att vi ska hålla oss friska

Privata brunnar, små samfällighetsbrunnar, stora vattenverk, livsmedelsverksamheter och offentliga verksamheter styrs alla av livsmedelslagstiftningen. Små dricksvattenanläggningar omfattas av Livmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Läs mer under ”Enskilt dricksvatten”.

Större dricksvattenanläggningar eller anläggningar som används till allmän förbrukning (ex. camping, förskola, samfällighetsförening) omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Mer information om detta kan du läsa under ”Vattenverk”.

Senast uppdaterad: 27 juni, 2018