Vatten & avlopp

Du behöver ett tillståndsbeslut för att anlägga ett enskilt avlopp och en slutredovisning av anordningen innan den får användas. I Nynäshamn krävs även anmälan eller ansökan för att anlägga dricksvattenbrunn i stora delar av kommunen. Välkommen med din ansökan.

Vad ansökan/anmälan om avlopp kostar

Kostnaden för en avloppsansökan varierar beroende på vad det är för avlopp du ansöker eller anmäler om. Här är ett axplock från vår taxa:

  • BDT-avlopp kostar 8750 kronor (7 timmar)
  • WC- och BDT-avlopp kostar 10625 kronor (8,5 timmar)
  • Installera WC till sluten tank där godkänt BDT-avlopp redan finns kostar 4375 kronor (3,5 timmar)
  • Granskning och handläggning av entreprenörsrapport omfattas av timavgift och tas ut per påbörjad halvtimme (1250 kr/timme)

Ändring av befintligt avlopp

Om du vill göra en ändring av ditt befintliga avlopp som skiljer sig från det du får göra enligt ditt tidigare tillstånd måste du ansöka om ändring av avlopp. Vi tar betalt för den faktiska tiden vi lägger ner i ärendet.

Läs på om enskilda avlopp

Att anlägga nytt avlopp är en stor händelse för dig som husägare. Vi tror att kunskap underlättar anläggningen av ditt avlopp och vill därför tipsa om kommunens VA-rådgivning som svarar på frågor om avlopp. Det finns även mycket bra information på webben. En av vår favoritsidor är avloppsguiden som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare.

Besök gärna avloppsguiden som har lärorik information och fokus på dig som husägare. 

Läs mer här vad du ska ha tänka på inför att anlägga en avloppsanordning.

Anlägga enskild dricksvattentäkt

Brunnsborrning i Nynäshamn kräver alltid en anmälan eller ansökan beroende på i vilket område brunnen planeras. Läs mer om brunnsborrning i Nynäshamn här.

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka/anmäla om tillstånd. Det gäller också dig som behöver uppgradera befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilt avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anordning och vad ansökan/anmälan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett

Ansökan/anmälan minireningsverk

För att få installera ett minireningsverk måste du först ansöka om tillstånd. Likaså om du behöver förändra en befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilda avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma ditt minireningsverk och vad ansökan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett

Entreprenörsrapport

När du har fått tillståndsbeslut för en ny avloppsanordning ska en entreprenörsrapport skickas in till oss när anordningen är färdig. I entreprenörsrapporten ska all information fyllas i som är aktuell för din avloppsanordning. Det finns även en checklista där det framgår vilka bilder som du behöver skicka med. För att göra det lättare att komma ihåg allt som ska fyllas i så har vi tagit fram ett informationsblad som det är bra om du läser innan du skickar in rapporten.

Kompletteringar till denna blankett

Yttrande från slamtömningsentreprenör

Innan du får tillståndsbeslut till din avloppsanordning ska slamtömningsentreprenören ha möjlighet att yttra sig. Detta gäller även där de hämtar slam idag. Skicka in blanketten till slamtömningsentreprenören. Slamtömningsentreprenören skickar sedan sitt svar till dig.

Ansökan/anmälan enskild grundvattentäkt

Ska du borra brunn (grundvattentäkt) i Nynäshamn skickar du in en anmälan eller ansökan om tillstånd till förbundet som sedan gör en prövning. Du måste alltid få ett skriftligt beslut av oss innan du anlägger din dricksvattentäkt.

Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning

Blanketten behövs för att förbundet ska kunna göra en bedömning om det är skäligt eller inte att kräva en kretsloppsanpassad avloppsanordning.

Senast uppdaterad: 24 februari, 2020