Miljöolycka

Har du upptäckt oljespill eller rök som kan vara farlig för vattentäkt, natur eller människors hälsa? Kontakta oss!

Upplevs situationen akut? Ring räddningstjänsten på telefonnummer: 112

 

 

Senast uppdaterad: 26 november, 2018