Köldmediers miljöpåverkan

Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Vissa av dagens köldmedium har egenskapen att vara starka växthusgaser. Köldmedium som läcker ut i atmosfären bidrar därmed till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Ozonlagret i stratosfären behövs för att människor, djur och växter inte ska skadas av ultraviolett ljus, UV-B-strålning från solen. Ultraviolett ljus kan nämligen sönderdela molekyler vilket skulle göra jorden obeboelig. Tidigare användes köldmedium som skadar ozonskiktet exempel på ett sådant köldmedium är R22. Utfasningen av dessa köldmedium beskrevs i Montreal-protokollet och stoppade ozonskiktet att skadas ytterligare.

Köldmedier som skadar ozonskiktet ersattes av syntetiska köldmedier med liknande egenskaper. Dock har dessa köldmedier även egenskapen att vara starka växthusgaser. Dessa köldmedier som läcker ut i atmosfären bidrar därmed till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Det är därför utfasningen av dessa köldmedier är viktig och att köldmedier med mindre miljöpåverkan används till exempel naturliga köldmedium som koldioxid eller ammoniak.

Mer information

Läs mer om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets hemsida
branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats Allt om f-gas har också bra information om köldmedium.

Senast uppdaterad: 21 februari, 2020