Fordonsverkstad och fordonstvätt

Här finns information riktat till dig som driver fordonsverkstad.

Syftet med materialet är att underlätta för dig att veta vilka krav som ställs på dig som verksamhetsutövare när det gäller hantering av farligt avfall och kemikalier. Här finns också lite tips om vad som ska ingå i din egenkontroll. Här kan du även hitta checklistan som vi går efter när vi kommer ut på inspektion. Om du har kontroll på de punkter som tas upp i checklistan så har du kommit långt i din egenkontroll.

Ladda ner dokument

Miljörapportering biltvätt och reningsanläggning

Uppgifterna i blanketten ska ingå i miljörapporten som ska vara förbundet tillhanda senast den 31 maj året efter det år som rapporten avser. Biltvätt ansluten till reningsanläggning redovisas separat vilket innebär att du får skicka in två miljörapporter, en för biltvätten och en för reningsanläggningen.

Senast uppdaterad: 18 februari, 2020